سید پیام قربیreplied to: پاسخ: مشاهده پیغام اعتبار مالی

با توجه به اینکه تمام تنظیمات مربوط به محدودیت‌های (مالی و غیرمالی) تمدید رخدادهای امانت از طریق نرم‌افزار کلاینت امانت کنترل می‌شود، ج...

28/11/2017

سید پیام قربیreplied to: پاسخ: عدم نمایش پیغام برای برخی مخاطبین

دلیل آن این است که این اعضا از آخرین نسخه نرم‌‌افزار تلگرام استفاده نمی‌نمایند. این دوستان باید نسخه‌ی نرم‌افزار تلگرام را به آخرین نسخه، به‌روزرسانی ...

16/10/2017

سید پیام قربیreplied to: پاسخ: عدم ارسال پیغام گروهی

این مشکل احتمالا به قطع بودن اینترنت مربوط می‌شود. لطفا از اتصال خود به اینترنت اطمینان حاصل نمایید.

16/10/2017

سید پیام قربیreplied to: پاسخ: خطا هنگام معال کردن سرویس

شما می‌بایست نرم‌افزار را در حاالت Run as Administrator اجرا نمایید تا این مشکل برطرف گردد.

16/10/2017

سید پیام قربیreplied to: پاسخ: عدم نمایش نام ربات

اگر از انجام تمام تنظیمات و اتصال به اینترنت اطمینان دارید، نرم‌افزار را بسته و مجددا اجرا نمایید. همچنین ممکن است اشکال در شناسایی قفل باشد که می‌توا...

16/10/2017

سید پیام قربیreplied to: پاسخ: تداخل TeleLib با امانات نوسا

خیر، نرم‌افزار پیام‌رسانTeleLib با توجه به ساختار نرم‌افزار سیستم گردش امانات نوسا طراحی گردیده‌است، بطوری که می‌توان آنرا بخش تکمیل کننده‌ی نرم‌افزار...

16/10/2017

سید پیام قربیreplied to: پاسخ: تایید نصب نرم‌افزار پیام‌رسان TeleLib

خیر، کتابخانه‌هایی که از نرم‌افزار سیستم گردش امانات نوسا استفاده می‌کنند، مالک قانونی نرم‌افزار و اطلاعات موجود در آن می‌باشند. بطور کلی زمانی که ...

16/10/2017

سید پیام قربیreplied to: پاسخ: نام ربات کتابخانه

در نرم‌افزار TeleLib Console نام روبات کتابخانه نمایش داده می‌شود.

16/10/2017

سید پیام قربیreplied to: پاسخ: نمایش اسناد در مطالعه عضو

طور کلی رخدادها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: 1. رخدادهای امانت 2. رخدادهای مطالعه در نرم‌افزار پیام‌رسان TeleLib ، نوع رخداد نیز به کاربر نمای...

16/10/2017

Navigation

Activity Feed

My Profile