user8

سید پیام قربی پاسخی را در تالار گفتگو درج نمود: پاسخ: مشاهده پیغام اعتبار مالی

با توجه به اینکه تمام تنظیمات مربوط به محدودیت‌های (مالی و غیرمالی) تمدید رخدادهای امانت از طریق نرم‌افزار کلاینت امانت کنترل می‌شود، ج...

1396/09/07

user8

سید پیام قربی پاسخی را در تالار گفتگو درج نمود: پاسخ: عدم نمایش پیغام برای برخی مخاطبین

دلیل آن این است که این اعضا از آخرین نسخه نرم‌‌افزار تلگرام استفاده نمی‌نمایند. این دوستان باید نسخه‌ی نرم‌افزار تلگرام را به آخرین نسخه، به‌روزرسانی ...

1396/07/24

user8

سید پیام قربی پاسخی را در تالار گفتگو درج نمود: پاسخ: عدم ارسال پیغام گروهی

این مشکل احتمالا به قطع بودن اینترنت مربوط می‌شود. لطفا از اتصال خود به اینترنت اطمینان حاصل نمایید.

1396/07/24

user8

سید پیام قربی پاسخی را در تالار گفتگو درج نمود: پاسخ: خطا هنگام معال کردن سرویس

شما می‌بایست نرم‌افزار را در حاالت Run as Administrator اجرا نمایید تا این مشکل برطرف گردد.

1396/07/24

user8

سید پیام قربی پاسخی را در تالار گفتگو درج نمود: پاسخ: عدم نمایش نام ربات

اگر از انجام تمام تنظیمات و اتصال به اینترنت اطمینان دارید، نرم‌افزار را بسته و مجددا اجرا نمایید. همچنین ممکن است اشکال در شناسایی قفل باشد که می‌توا...

1396/07/24

user8

سید پیام قربی پاسخی را در تالار گفتگو درج نمود: پاسخ: تداخل TeleLib با امانات نوسا

خیر، نرم‌افزار پیام‌رسانTeleLib با توجه به ساختار نرم‌افزار سیستم گردش امانات نوسا طراحی گردیده‌است، بطوری که می‌توان آنرا بخش تکمیل کننده‌ی نرم‌افزار...

1396/07/24

user8

سید پیام قربی پاسخی را در تالار گفتگو درج نمود: پاسخ: تایید نصب نرم‌افزار پیام‌رسان TeleLib

خیر، کتابخانه‌هایی که از نرم‌افزار سیستم گردش امانات نوسا استفاده می‌کنند، مالک قانونی نرم‌افزار و اطلاعات موجود در آن می‌باشند. بطور کلی زمانی که ...

1396/07/24

user8

سید پیام قربی پاسخی را در تالار گفتگو درج نمود: پاسخ: نام ربات کتابخانه

در نرم‌افزار TeleLib Console نام روبات کتابخانه نمایش داده می‌شود.

1396/07/24

user8

سید پیام قربی پاسخی را در تالار گفتگو درج نمود: پاسخ: نمایش اسناد در مطالعه عضو

طور کلی رخدادها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: 1. رخدادهای امانت 2. رخدادهای مطالعه در نرم‌افزار پیام‌رسان TeleLib ، نوع رخداد نیز به کاربر نمای...

1396/07/24

Navigation

فهرست فعالیت ها

پروفایل من