انجمن نرم‌افزارهای مالی-اداری

پاسخ داده نشده

0 replies and 198 views میزان معافیت حقوق در سال 1398  0  198 شروع شده 08 فروردین 1398 @ 05:48 ب.ظ توسط امیر
In: نرم‌افزار پرسنلی و حقوق و دستمزد
توسط: امیر
08 فروردین 1398 @ 05:48 ب.ظ
0 198
In: نرم‌افزار پرسنلی و حقوق و دستمزد
توسط: امیر
08 فروردین 1398 @ 05:48 ب.ظ
0 replies and 219 views افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 1398  0  219 شروع شده 08 فروردین 1398 @ 05:45 ب.ظ توسط امیر
In: نرم‌افزار پرسنلی و حقوق و دستمزد
توسط: امیر
08 فروردین 1398 @ 05:45 ب.ظ
0 219
In: نرم‌افزار پرسنلی و حقوق و دستمزد
توسط: امیر
08 فروردین 1398 @ 05:45 ب.ظ
0 replies and 2349 views میزان معافیت و مالیات حقوق در سال 1397  0  2349 شروع شده 14 فروردین 1397 @ 11:07 ق.ظ توسط امیر
In: نرم‌افزار پرسنلی و حقوق و دستمزد
توسط: امیر
14 فروردین 1397 @ 11:07 ق.ظ
0 2349
In: نرم‌افزار پرسنلی و حقوق و دستمزد
توسط: امیر
14 فروردین 1397 @ 11:07 ق.ظ
0 replies and 2438 views ساعت کار مجاز  0  2438 شروع شده 18 بهمن 1396 @ 05:38 ب.ظ توسط امیر
0 2438
0 replies and 2664 views میزان افزایش حقوق‌ کارمندان دولتی در سال 1397  0  2664 شروع شده 27 دی 1396 @ 08:43 ق.ظ توسط امیر
0 2664
0 replies and 2609 views راهنمای تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مالیات بر درآمد حقوق  0  2609 شروع شده 25 دی 1396 @ 12:06 ب.ظ توسط امیر
0 2609
0 replies and 2590 views سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال 1397  0  2590 شروع شده 16 دی 1396 @ 08:41 ق.ظ توسط امیر
0 2590
0 replies and 2527 views معافیت سنوات  0  2527 شروع شده 30 آذر 1396 @ 10:36 ق.ظ توسط امیر
0 2527
0 replies and 4542 views فهرست داراییهای استهلاک پذیر (موضوع ماده ۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم  0  4542 شروع شده 25 آذر 1396 @ 11:54 ق.ظ توسط امیر
In: نرم‌افزار اموال و دارایی ثابت
توسط: امیر
25 آذر 1396 @ 11:54 ق.ظ
0 4542
In: نرم‌افزار اموال و دارایی ثابت
توسط: امیر
25 آذر 1396 @ 11:54 ق.ظ
0 replies and 3159 views جهت ایجاد موضوعات جدید  0  3159 شروع شده 26 مهر 1396 @ 03:55 ب.ظ توسط امیر
In: قوانین و مقررات انجمن
توسط: امیر
26 مهر 1396 @ 03:55 ب.ظ
0 3159
In: قوانین و مقررات انجمن
توسط: امیر
26 مهر 1396 @ 03:55 ب.ظ
0 replies and 2908 views قوانین انجمن ها  0  2908 شروع شده 26 مهر 1396 @ 03:28 ب.ظ توسط امیر
In: قوانین و مقررات انجمن
توسط: امیر
26 مهر 1396 @ 03:28 ب.ظ
0 2908
In: قوانین و مقررات انجمن
توسط: امیر
26 مهر 1396 @ 03:28 ب.ظ