انجمن نرم‌افزارهای مالی-اداری

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 18 بهمن 1396 05:38 ب.ظ توسط  امیر
ساعت کار مجاز
 0 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
کاربر عادی
Posts:17 کاربر عادی

--
18 بهمن 1396 05:38 ب.ظ

  قبل از محاسبه هر آیتم ریالی از حقوق و دستمزد  ماهیانه باید ساعات کارکرد پرسنل شاغل جمع آوری و محاسبه گردد. مزد ثابت که یکی از آیتم های حقوق و دستمزد بر مبنای  ساعات کارکرد عادی و  قانونی محاسبه می گردد. حال سوال اینجاست که ساعات کارکرد عادی چقدر میباشد؟
   
  طبق ماده ۵۱ قانون کار آمده است که ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید، همچنین در تبصره ۱ این ماده آمده است ساعات کارکرد در هفته از ۴۴ ساعت نباید تجاوز کند.
  همچنین طبق ماده ۶۲ داریم روزهای جمعه ، روز تعطیل هفتگی با استفاده از مزد می باشد.، بنابرین می توان گفت که ساعات کارکرد عادی یک کارگر در روز ۷:۲۰ است.(۴۴ ساعت کار در هفته تقسیم بر ۶) همچنین در ماده ۶۴ قانون کار داریم  مرخصی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعا یک ماه می باشد. (جمعا 26 روز). 

  بنابرین طبق ماده های ۶۲ و ۶۴ می توان گفت که روزهای کارکرد  یک کارگر در ماه عبارت است از مرخصی استحقاقی+ روزهای جمعه و تعطیلات+ روزهای کارکرد که این رقم برای ماه های نیمه اول سال ۳۱ روز و برای  نیمه دوم ۳۰ روز و برای ماه اسفند ۲۹ روز می باشد.
  با توجه به مطالب بالا و با در نظر گرفتن اینکه کارگری در  روز ۷:۲۰ کار می کند می توان گفت ۷:۲۰×روزهای مرخصی+ ۷:۲۰×روزهای جمعه و تعطیلات+۷:۲۰×روزهای عادی= ساعات کارکرد عادی که در نتیجه می توان گفت ۷:۲۰ × روزهای هر ماه = ساعات کارکرد عادی .که با جمع بندی مطالب می توان گفت ساعات کارکرد عادی در  ماه های نیمه اول سال  ۲۲۷ و در ماه های نیمه دوم ۲۲۰ ساعت و در ماه اسفند ۲۱۲ می باشد.

  با تجدید احترام
  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.