انجمن نرم‌افزارهای مالی-اداری

PrevPrev Go to previous topic
NextNext Go to next topic
Last Post 16 Dec 2017 11:54 AM by  امیر
فهرست داراییهای استهلاک پذیر (موضوع ماده ۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم
 0 Replies
Sort:
You are not authorized to post a reply.
Author Messages
کاربر عادی
Posts:17 کاربر عادی

--
16 Dec 2017 11:54 AM

  بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۷۸ مربوط به مقررات و نحوه محاسبه استهلاک دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود که بر اساس متن ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و تنظیم و به امضای هیئت وزیران رسیده بالاخره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ به مودیان مالیاتی ابلاغ شد.

  بخشنامه مذکور همراه با دو ضمیمه منتشر شده است .

  همانطور که می دانید جدول استهلاکات دارایی ها قبل از اصلاح قاون مالیات های مستقیم بر اساس مفاد ماده ۱۵۱ ق م م بود که در اصلاحیه این ماده حذف گردید و مقرر شد جدول براساس بخشنامه ای از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و بعد از تایید هیئت وزیران به مودیان برای اجرا ابلاغ شود.

  با مطالعه بخشنامه استهلاک داراییهای ثابت ۲۰۰/۹۵/۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ مربوط به ماده ۱۴۹ ق م م متوجه می شویم تغییرات اساسی در نرخ ها و روش های محاسبه استهلاک ایجاد شده است.

  علاوه بر این گروه های داراییها با یکدیگر ادغام شده اند و به ۲۵ گروه کلی تقسیم بندی شده اند .مثال بارز آن ادغام گروه صنایح حمل و نقل با گروه وسایل نقلیه است.

  بسیاری از داراییهایی که در جدول استهلاک قبلی با روش نزولی مورد محاسبه قرار می گرفت در جدول جدید با روش خط مستقیم باید استهلاکشان مورد محاسبه قرار بگیرد.

  سه روش محاسبه استهلاک داراییای مورد قبول در بخشنامه جدید :
  1. روش خط مستقیم
  2. روش نزولی
  3. روش تعداد تولید

  زمان محاسبه استهلاک داراییها طبق همان جدول استهلاکات قبلی از ماه بعدی که مورد بهره برداری قرار گرفته محاسبه می شودبر این اساس تغییری نکرده است.

  طبق ماده ۱۹مقررات و ضوابط اجرایی بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۷۸ جدول استهلاک داراییهای ثابت موسسات مجاز می باشند که دارایی های استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و با نرخ کمتری که در این جدول مقرر گردیده است مستهلک نمایند.مشروط بر اینکه فهرست داراییهای مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. 

  حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود. 

  سازمان امور مالیاتی بموجب صدور بخشنامه فوق ، مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌پذیر شامل 

  جداول استهلاک‌ها 

  و چگونگی اجرای آن را جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۵ ابلاغ کرد.

   
  دانلود:
  فهرست دارایی‌های استهلاک پذیر موضوع ماده149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 1394/04/31

  با تجدید احترام
  You are not authorized to post a reply.