انجمن نرم‌افزارهای مالی-اداری

PrevPrev Go to previous topic
NextNext Go to next topic
Last Post 18 Oct 2017 03:55 PM by  امیر
جهت ایجاد موضوعات جدید
 0 Replies
Sort:
You are not authorized to post a reply.
Author Messages
کاربر عادی
Posts:17 کاربر عادی

--
18 Oct 2017 03:55 PM

  ضمن تشکر از حضور شما در پورتال رجحان ، برای ارسال و ایجاد موضوع جدید حتما موارد زیر را رعایت فرمایید:

  1. مطالب طولانی را حتما در بیش از "یک" پست انتشار دهید .
  2. در هر پست حداکثر از 3 عکس استفاده شود.
  3. برای الصاق به هیچ وجه از Copy و Paste استفاده نشود و از پیوست که در انتهای هر پست موجود می باشد استفاده شود.
  4. قبل از ارسال عکس ترجیحا فرمت "jpg" شود و حتما حجم فایل کم باشد.
  با تجدید احترام
  Attachments
  You are not authorized to post a reply.